Transfusionens historia

Sedan urminnes tider har man använt blod som behandling mot olika sjukdomar. I det gamla Egypten betraktades människoblod under tvåtusen år som det främsta läkemedlet mot spetälska. Även under romarriket, på 100-talet e Kr, använde man det som medicin, t ex vid behandling av epilepsi. Över tusen år senare, år 1483, var den franske kungen Ludvig XI döende och hoppades intensivt att det blod som tagits från några barn och som han sedan druckit skulle hjälpa honom att tillfriskna.

Idén att transfundera blodet istället för att dricka det fick man i början av 1500-talet. Experimenten gick ofta ut på att föra in blod från ett djur, t ex en kalv, i patienten, något som förstås ledde till döden. Denna behandlingsmetod blev mycket omtvistad och ledde till slut till ett totalförbud av blodtransfusion i flera europeiska länder.

Men på 1800-talet började den engelsk obstetrikerJames Blundell åter använda blodtransfusioner. Man hade utvecklat mer avancerad medicinsk teknik och instrument, och dessutom infört kravet att endast människoblod skulle användas vid transfusionerna. Snart upptäckte man emellertid att över hälften av de givna blodtransfusionerna ledde till döden, varför denna metod åter blev impopulär.

Så år 1878 tillverkade en fransk läkare vid namn Georges Hayem en koksaltlösning som han använde som blodersättningsmedel vid transfusion. Fördelarna med denna vätska var att den, till skillnad från blod, inte gav några biverkningar, inte koagulerade och var lätt att transportera. Snart började koksaltlösningen användas i stor omfattning. Men detta blodersättningsmedels storhetstid varade inte så länge.

Tidigt under 1900-talet gjordes nämligen upptäckten att det fanns olika blodgrupper och att inte alla dessa passade ihop. Nu kunde man rätta blodtyp efter mottagare och förtroendet för blodtransfusionen återkom. Snart användes den i stor skala, framför allt på sårade under första världskriget. Upptäckten att man genom att tillföra natriumcitrat också kunde förhindra att blodet koagulerade gjorde inte populariteten mindre.

Efter andra världskriget hade användningen av blodtransfusion blivit praxis. Vetenskapsmän betraktade den som livräddande och ett absolut måste vid operationer. Man hävdade att blodtransfusion var en säker behandlingsmetod och snart växte en världsvid mångmiljardindustri fram som skulle se till att blod alltid fanns tillgängligt för medicinsk användning.


Skapa en gratis hemsida du också!
Cybersite.se skapar du hemsidan snabbt och enkelt med färdiga designmallar