Tillgänglighet och kostnad

De flesta har väl hört talas om att det råder brist på blod för medicinskt bruk runtom i världen och sett rubriker som "hyllorna gapar tomma vid landets blodgivarcentraler". Antalet blodgivare sjunker samtidigt som antalet äldre, som är den grupp som oftast ges blodtransfusion, ökar. Enligt SYBD är denna omtalade brist på blod ytterligare en anledning till att man på allt fler håll nu satsar på blodersättningsmedel och blodbesparande tekniker vid operation.

Hur är det då med kostnaderna? Är blod billigt? Inte enligt tidskriften Time, som uppger att en enda transfusion kostar cirka 500 amerikanska dollar, alltså drygt 4 000 kronor. När jag besöker Huddinge Universitetssjukhus "Labmedicin"-hemsida på internet för att ta reda på hur mycket en blodtransfusion kostar i Sverige, finner jag att det även här rör sig om mycket höga kostnader. Uppenbarligen är blod något som är dyrt att handskas med. Tar man dessutom med lagerhållningskostnaderna i beräkningen ökar summan med ytterligare några hundra kronor per påse och år.

Kostnadsfrågan är alltså ännu ett skäl till att man på många håll fått upp ögonen för blodfri kirurgi. Läkarna i filmen "Medicinska alternativ till blodtransfusion - praktiska, säkra, effektiva" är eniga om att det finns mycket pengar att spara på att använda alternativ till blodtransfusion. En av dem, dr Aryah Shander, biträdande överläkare i anestesiologi på Englewood Hospital and Medical Center i New Jersey i USA, berättar att kostnaderna minskar med 25% med blodfri medicin och kirurgi.


Skapa en gratis hemsida du också!
Cybersite.se skapar du hemsidan snabbt och enkelt med färdiga designmallar