"Blodtransfusioner är i grund och botten inte bra.
De flesta läkare reagerar reflexmässigt när det gäller transfusioner och ger dem frikostigt och utan urskillning. Det gör inte jag."

- Dr Alex Zapolanski, chef för hjärtkirurgen vid San Fransisco Heart Institute 

 


Vi hör ofta talas om att det råder brist på blod i blodbankerna. Planscher, tidningar och broschyrer ropar ut samma budskap: "Ge blod - ge liv! Bli blodgivare!". Tyvärr är det också ett sorgligt faktum att sjukdomar genom åren har förorenat och fortsätter att förorena blodförråden och har förstört livet för tusentals människor.

Jag vill på denna sida framhålla de många erfarna läkares synpunkt, som anser att nyckeln till att komma tillrätta med dessa problem är att i större utsträckning använda de medicinska alternativ till blodtransfusion som finns. Jag kommer att berätta om några av riskerna med blodtransfusion och sedan i stora drag redogöra för vilka alternativ som finns och hur de används. Jag är inte någon expert inom området och kommer därför i medicinska frågor att citera och hänvisa till auktoriteter inom området, för att informationen ska vara korrekt.

Avsikten är att informera om ett mycket intressant och viktigt ämne som jag har märkt att de flesta knappt vet någonting om. Jag menar absolut inte att kritisera dem som känner att de gör en insats för att hjälpa sina medmänniskor genom att lämna blod. Inte heller vill jag diktera för andra vilken medicinsk behandling de ska välja.

Besökare idag: 0
Denna månad: 16
Totalt: 10225

Sidan uppdaterades senast 2022-01-08