Ordförklaring

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Å   Ä   Ö

Aabdomen buk, bukhåla

agens verkande ämne

anemisk person som lider av anemi, blodbrist, och därigenom har brist på röda blodkroppar och/eller hemoglobin

aprotinin läkemedel som bromsar nedbrytningen av blodkoagel. I samband med koagulationen frisätts både koagulationsfaktorer och ämnen som bryter ner koageln, vilket medför att koageln inte växer sig alltför stor. Om koagulationsmekanismen är nedsatt eller försämrad (t ex vid ett lågt trombocytvärde efter stor blodförlust) kan nedbrytningsaktiviteten behöva bromsas eller stoppas

 C


Chagas sjukdom parasitsjukdom som kan infektera lever, mjälte och muskelceller i hjärta och tarm

Cytomegali

hematokritvärde ett mått på volymandelen röda blodkroppar

hemofili blödarsjuka, en grupp sjukdomar med medfödd, ärftlig brist på koagulationsfaktorer och därav följande blödningstendens

hemoglobinvärde mått på halten hemoglobin (Hb) i blodet, "blodvärde". Hemoglobinet, som finns i de röda blodkropparna, transporterar syret från lungorna till kroppens olika vävnader. Hemoglobinvärdet räknas antingen i gram/dl eller gram/liter. För enkelhetens skull anges värdet här alltid i gram/l, som brukligt är i Sverige

homolog av lika ursprung, här: från annan människa

Interleukin-11 protein som stimulerar benmärgen att bilda trombocyter

kapillär hårrörskärl, den smalaste typen av blodkärl

kontaminera förorena, smitta ner

koronarbypassoperation operation för förbättring av hjärtats kranskärlscirkulation  

korstestning metod att undersöka och pröva blod före transfusion, varvid mottagarens blodkroppar placeras i givarens serum och vice versa. Om hopklumpning av blodkropparna sker är det ett tecken på att blodproven inte passar ihop och att transfusion ej får ske med det testade blodet

morbiditet sjuklighet

mortalitet dödlighet

mutera undergå ärftlig förändring av arvsanlagen

natriumcitrat citronsyrans natriumsalt, används även som blodtillsats vid den vanliga blodsänkan (SR)

NSAID Non Steroid AntiInflammatory Drugs, inflammationshämmande medel som inte är steroider

obstetriker förlossningsläkare

paravertebral belägen bredvid ryggraden

plasma den del av blodet som återstår sedan de röda blodkropparna centrifugerats bort

postoperativ efter operation

recidiv återfall

salicylika läkemedel innehållande salicylsyra

screening  testning, sökande efter sjukdom

sepsis blodförgiftning

spetälska lepra, en kronisk infektionssjukdom orsakad av Mycobacterium leprae

toxisk giftig

transfundera överföra från en individ till en annan individs blodomlopp

trombocyt blodplätt. En slags blodkropp som är nödvändig för blodkoagulation