Medicinska alternativ till blodtransfusion


"Alla läkare borde vara intresserade av blodbesparingsprogram,
för det finns påtagliga bevis för att minskningar i form av morbiditet,
dödlighet såväl som kostnader kan uppnås med hjälp av dessa metoder."

- Professor Neil Blumberg, avdelningschef för transfusionsmedicin och blodbank, New York


Hur gick det då med den blodfria medicinska behandlingen? På 1800-talet fick ju dr Georges Hayems koksaltlösning träda tillbaka till förmån för blodtransfusionerna. Men under de senaste årtiondena har intresset för blodfri kirurgi ökat igen, främst pga de olika risker för patienten som blodtransfusionerna fört med sig. Under 1960-talet utförde den berömde kirurgen Denton Cooley några av de första operationerna i s k öppen hjärtkirurgi utan att använda blod. Idag kan han se tillbaka på över 1 100 sådana operationer, varav över en femtedel av dessa utförts på minderåriga barn, och konstatera att resultaten varit mycket lyckade. Många internationella läkarkonferenser har på senare år hållits över temat blodfri kirurgi och intresset tilltar allt mer. 

Men hur bär de sig då åt praktiskt, de läkare som behandlar sina patienter utan blod? I dokumentären Medicinska alternativ till blodtransfusion - praktiska, säkra, effektiva förklarar några av världens ledande kirurger vilka tekniker och metoder de praktiserar. De tillämpar dessa på såväl nyfödda som patienter i 90-årsåldern och många av metoderna är så enkla och kostnadseffektiva att de kan användas vid de minsta av sjukhus. Här nedan tas några av dessa metoder upp.


Före operation         Under operation         Efter operation            Akut blödning