Efter operation

Även efter operation kan man använda cellsaver och olika sorters vävnadslim om patienten fortsätter att blöda. Vid låga blodvärden kan tillförseln av vitaminer, järn och EPO fortsätta. Vid förlust av koagulationsfaktorer ges vitamin K, aprotinin och cytokinet Interleukin-11. När man tar blodprov är det bra att använda sig av:

Mikroanalyser

När man ska ta blodprov på en nyfödd eller en äldre person som har förlorat stora mängder blod, är det viktigt att hushålla med det dyrbara blod de fortfarande har kvar. Därför har man utvecklat utrustning för blodprovstagning som bara behöver en tiondel eller mindre av den blodvolym som brukar användas för diagnostiska prov. Dessutom kan man med denna utrustning få ut mer upplysningar av det blod man tar. En läkare i filmen kommenterar detta: "Förr sa man: 'Om du är osäker, ta en halv milliliter extra.' Numera talar vi inte om milliliter längre, vi talar om mikroliter."


 Före operation         Under operation            Akut blödning