Akut blödning - trauma

Men någon kanske undrar om dessa hjälpmedel och tekniker, som må vara användbara vid planerade operationer, verkligen är tillräckliga vid stora trauman, t ex akuta blödningar. Läkarna i filmen är vana vid att få den frågan och berättar hur de går tillväga.

Handla snabbt!

Det viktigaste när det gäller akuta fall är att handla snabbt, att se till att stoppa blödningen innan blodvärdena blir extremt låga och att operera utan dröjsmål. Om man dröjer mer än 24 timmar med att operera ökar risken för dödlig utgång i hög grad. En alldeles speciell fördel med att använda sig av ersättningsvätskor istället för blod i det här sammanhanget är att man vinner tid. Före en blodtransfusion måste man ju göra en blodgruppsbestämning på patienten och sedan en korstestning, vilket innebär en onödig och ibland farlig försening av behandlingen. Detta slösande med dyrbar tid undviks om man istället använder sig av en cellsaver. (Se ovan) Genom att patientens eget blod på det här sättet återanvänds går inte det blod "som kirurgen förlorar" under operationen förlorat för patienten. 

Tekniker som nämnts tidigare och som används i samband med en planerad operation är till stor hjälp även i ett akutfall. En läkare berättar t ex att han brukar ge sina patienter EPO och järn direkt då de anländer till sjukhuset för hjälpa kroppen att så snabbt som möjligt öka produktionen av röda blodkroppar. Det är också bra att snabbt värma upp patienten (se avsnittet "Normoterapi") för att förhindra fortsatt onödig blodförlust. 

Embolisering

Genom att ta bilder på kärlen kan man få en klar bild över vilka kärl som blöder, så att man snabbt kan stoppa blödningen. Det är också viktigt att hålla noggrann koll över andra kärl, som inte blöder för närvarande, men riskerar att börja blöda senare. I Läkartidningen, Volym 95, nr 30-31, 1998 sägs det i en artikel av docent och överläkare Pål Svendsen och med dr och överläkare Gunnar Wikholm: "Idag bör den första terapeutiska åtgärden vid svåra blödningar vara snabb angiografi och embolisering. Blödningskällan fastställs snabbt och blödningen stoppas direkt, varefter andra viktiga terapeutiska ingrepp kan vidtas i lugnare tempo."

Vid akut blodförlust är det naturligtvis extra viktigt att upprätthålla volymen i cirkulationssystemet, så att de röda blodkroppar som återstår kan cirkulera. Utan rätt vätskevolym i cirkulationssystemet kan ju inte hjärtat och andra organ fungera som de ska. Det är väl i första hand i sådana här situationer gemene man föreställer sig att det måste till blod för att rädda patienten. Men på Socialstyrelsens hemsida förordar man faktiskt också att man, "vid akut blodförlust, inledningsvis behandlar med balanserade, buffrade saltlösningar typ Ringer-acetat och artificiella kolloidlösningar", alltså syntetiska ersättningsmedel, istället för blod. Man konstaterar att dessa medel vid "hypovolemiska tillstånd ... i de flesta fall [ger] det bästa kliniska resultatet." 


 Före operation            Under operation            Efter operation