Länkar

Medicinska altrnativ till blodtransfusion - praktiska, säkra, effektiva 
Prisbelönt dokumentärfilm där läkare som är vana vid att behandla patienter utan blodtransfusion berättar. 2000. Watchtower Bible And Tract Society Of New York, Inc./Brooklyn, NY. Engelskspråkig.

Jehovas vittnens officiella svenska hemsida
"Varför tar ni inte emot blodtransfusioner? Vanliga missuppfattningar."
Artikel om Jehovas vittnens inställning till blod.  

"Why an Alternative to Blood Transfusion?"
Artikel från 2009 om varför blodalternativ behövs av dr Aryeh Shander, överläkare i anestesiologi, Englewood Hospital, New Jersey, och dr Lawrence Tim Goodnough, professor i hematologi, Stanford University Medical Center. Engelskspråkig.

The Lancet, 381/9880, sidorna 1791 - 1792
"Blood managent: transfusion medicine comes of age"
Artikel av dr Lawrence Tim Goodnough om föråldrad transfusionspraxis och fördelar med blodfri medicin. Engelskspråkig. 
NATA - Network for the Advancement of Transfusion Alternatives
Medicinska artiklar om transfusionsalternativ. Engelskspråkig.
SANGUIS-studien
Studie från 1994 där man undersökte transfusionsrutinerna på 43 olika undervisningssjukhus i Europa och sedan jämförde andelen ordinerade blodtransfusioner sjukhusen emellan.
Nedladdningsbar PDF-fil. Engelskspråkig. 
The Belgium BIOMED Study about transfusion for surgery
Uppföljande studie från 1998. Engelskspråkig.
Läkartidningen 38/2006
"En blodtransfusion i Sverige – så mycket kostar den samhället"
Artikel om de kostnader som är förbundna med blodtransfusioner.
"Blood transfusions still overused and may do more harm than good in some patients"
Artikel från 2012-04-24 om studie som visar att blodtransfusioner fortfarande ges i onödan. 
Steven M. Frank, professor i anestesiologi vid Johns Hopkins University School of Medicine. 
Amerikanska försvarsdepartementet inför blodfri kirurgi för armén
Nyhetsinslag från amerikanska NJN News. Engelskspråkig.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens föreskrifter om transfusion av blodkomponenter.
"Transfusion alternatives in orthopaedic surgery"
Utdrag ur artikel av dr Peter Earnshaw, överläkare i ortopedisk kirurgi, Guys & St Thomas Hospital, London. Engelskspråkig.
Läkartidningen 38/96
"Primär höftledsplastik hos 14 Jehovas vittnen. Inga blödningsrelaterade komplikationer noterades."
Artikel av dr Göran Josefsson, docent och överläkare vid ortopediska kliniken, Länssjukhuset Gävle
The Wall Street Journal
"Bloodless Pressure: More surgery without transfusions"
Artikel om hur allt fler sjukhus inför blodfri kirurgi då det är billigare och bättre för patienten. Engelskspråkig. 
The center for bloodless medicin and surgery at Pennsylvania hospital
Amerikansk sajt med information om centret för blodfri medicin och kirurgi i Pennsylvania. Engelskspråkig.
Johns Hopkins Medicine - The Center for Bloodless Medicine and Surgery
Amerikansk sajt med information om centret för blodfri medicin och kirurgi i Baltimore. Engelskspråkig.
SABM - Society for the Advancement of Blood Management
Amerikansk sajt med information om blodfri medicin och kirurgi. Besvarar även frågor om ämnet per mail. Engelskspråkig.

Läkartidningen 03/21
"Risk för komplikationer viktig att väga in inför transfusioner"
Artikel av Norbert Lubenow, docent, överläkare och Marja-Kaisa Auvinen, överläkare, sektionschef vid Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala

FoU i Sverige
Informationsportal för forskning och utveckling. Risker med och alternativ till olika typer av blodtransfusioner.
Sydney Morning Herald 
"Surgeons urged to avoid transfusions"
Australisk artikel från 2012-10-02 om att patienter som nekar blodtransfusion oftast klarar sig bättre än andra patienter. Engelskspråkig.
Dagens Medicin
"Blodfri kirurgi av Jehovas vittnen var säker"
Artikel från 2012-07-05 om amerikansk studie där man jämfört resultaten mellan patienter som fått/inte fått blodtransfusion vid operation.
Archives of internal medicine
"Outcome of Patients Who Refuse Transfusion After Cardiac Surgery"
2012-08-13--27 augusti. Studien som ligger till grund för artikeln ovan. Resultatet visar att patienter som nekat blodtransfusion hade färre komplikationer och kortare sjukhusvistelse än likvärdiga patienter som fått blodtransfusioner. Engelskspråkig.
Svenska dagbladet
"Smittat blod dödade svårt sjuk patient"
Artikel från 2002-07-07/2007-09-23.
The Guardian
"First UK death after 'CJD transfusion"
Artikel från 2003-12-17 om 16 patienter i Storbritannien som smittats med Creutzfeldt-Jakobs sjukdom ("galna kosjukan") efter blodtransfusion. Engelskspråkig.
Helsingborgs Dagblad
"Blodtransfusioner ökar risk för stroke"
Artikel från 2007-08-15. 
 


Känner du till du fler länkar om blodalternativ?
Tipsa mig gärna 
här!