Om sidan

Den här sidan kom till någon gång under hösten/vintern 2004 när jag skulle publicera en uppsats jag skrivit i ämnet Anatomi och sjukdomslära under min utbildningstid till vårdadministratör. Sedan dess har sidan flyttats ett par gånger, texten ändrats en aning och ytterligare information tillkommit. För att hitta information om blodtransfusion och blodalternativ började jag med att söka i min studielitteratur och på de lokala biblioteken, men så gott som utan resultat (!). Däremot fann jag en del användbara artiklar i medicinska tidskrifter. Jag sökte också på internet och hittade en hel del information på utländska sajter, bl a WHO:s (Världshälsoorganisationen), SABM:s (Society for the Advancement of Blood Management) och NATA:s (Network for Advancement of Transfusion Alternatives). De två senare arbetar båda aktivt med att föra fram information om blodfri medicin och kirurgi.

Märkligt nog fann jag knappt någon svensk information alls på nätet om blodfri kirurgi. Däremot finns det åtskilliga sidor om blodgivning, vilket ju ger en liten fingervisning om vilken inställningen till blodersättningsmedel är rent generellt här i Sverige.

Egentligen kunde jag bara hitta svensk information på på två webbsidor: Socialstyrelsens och Jehovas vittnens. De senare är ju kända för att inte vilja ta emot blodtransfusion, varför jag kontaktade en representant för deras internationella nätverk av sjukhuskommittéer. Från honom fick jag en hel del bra information, bl a första delen i en dokumentärserie där några av världens ledande kirurger berättar om sitt arbete. Denna film, Medicinska alternativ till blodtransfusion - praktiska, säkra, effektiva (Transfusion-Alternative strategies - Simple, safe, effective)blev med sina autentiska operationsbilder och intervjuer med fantastiskt skickliga läkare snabbt en favorit. Som kuriosa kan nämnas att denna dokumentär tävlat bland 1500 tävlingsbidrag från 33 länder i den 34:e årliga U.S. International Film and Video Festival. Den tävlade i tre kategorier och kom i två av kategorierna – Research Documentation och Professional-Educational – på andra plats och tilldelades Silver Screen Award. I den tredje kategorin, Current Issues, kom filmen på första plats och tilldelades Gold Camera Award. 

När det så till slut var dags att börja skriva hade jag faktiskt lyckats samla ihop mer information än jag kunde använda och var tvungen att obarmhärtigt sålla och skära ner. Jag har haft stort nöje av att få läsa alla medicinska artiklar och jag har lärt mig mycket om detta fascinerande ämne. Min förhoppning är att mitt intresse för ämnet ska smitta av sig på läsaren. Vem som helst får gärna låna delar ur texten och tipsa andra om den.

Efter att ha läst sidan behöver väl ingen sväva i tvivelsmål om vilken min egen ståndpunkt är i blodfrågan. Som ordföranden för SABM (Society for the Advancement of Blood Management) säger, och jag kan bara hålla med: "Blodtransfusionsalternativ står helt klart för god medicinsk behandling, sund medicinsk behandling och säker behandling för patienten."